Великите личности на град Елена

Неофит БозвелиРоден през 1812г. в град Елена, Иларион Макариополски се превръща във водеща фигура и инициатор на църковната борба за независимост на българската църква. Част от образованието си духовника получава в родния си град, след това в гръцкото училище в Арбанаси, а по – късно през 1831г. постъпва в Хилендарския манастир и завършва гимназия в Атина. След това заминава за Цариград и там се запознава с Неофит Бозвели.

През 1844г. Иларион Макариополски и Неофит Хилендарски Бозвели застават начело на движението за църковна независимост, която видния еленчанин довежда до край след смъртта на съратника си. В писмо до Андрей Робовски става ясна оценката, която Неофит Бозвели дава на родолюбивите балканджии: „да живеят еленчани, че днес те са най – будни за туй дело от другите ни съплеменници болгарите“. През 1858г. Иларион Макариополски бива ръкоположен за епископ на българската църква „Свети Стефан“ в Цариград. По това време влошаването на българско – гръцките църковни отношения навлиза в своя разгар.

На 3 април 1860г. – Великден, Иларион Макариополски не споменал цариградския патриарх, а произнесъл думите всякое епископство православных“. Смелият акт поразил патриаршията, която се оплакала на Високата порта. Но акцията се разширява на 11 май – празникът на Свети свети Кирил и Методий. Почти всички църкви в страната повтарят примера на цариградските българи. На 28 февруари 1870г. българският народ получава ферман за самостоятелна църква, начело с екзарх.

След появата на Българската екзархия, Иларион Макариопоски става член на първия Свети Синод, а две години по – късно е провъзгласен за митрополит на търновската църква. През 1874г. в манастира „Свети Павел и Петър“ в Лясковец, духовника създава първото богословско училище. Година по – късно Иларион умира в Цариград. Погребан е в двора на българската църква – „Свети Стефан“.

Родната къща на Иларион Макариополски е реставрирана и функционира като музей в град Елена. В нея могат да бъдат разгледани много документи, снимки, картини, икони, покъщнината на семейство Макариополски, писалището на поетът Стоян Михайловски(племенник на Иларион) и много други.

Leave a Reply


1 × едно =